İLİM ve MEDENİYET DERNEĞİ 2022-2023 DÖNEMİ ATÖLYELERİ

Atölye Adı:  

SİYASETNAME ATÖLYESİ

Atölyenin İçeriği: 

Siyasetname; Sultan ve Vezir gibi üst düzey devlet yöneticilerine ‘Emr-i Bi'l-Ma'ruf Nehy-i Ani'l-Münker’ -iyiliği emredip, kötülükten alıkoymak- amacıyla, dönemin ilim ve devlet adamları tarafından yazılan, devlet yönetiminde uyulması gereken esasları içeren nasihat mahiyetindeki metinlerdir.  Siyasetnamelerin tarihsel süreç içerisindeki önemleri, yapısal özellikleri ve içeriklerinin tartışılacağı programda ayrıca 5 farklı siyasetnamenin de okunması planlanmaktadır.

Atölye Gereklilikleri:

☒ Yüz yüze- ☒ Devam Zorunlu-☒ Okuma Yoğun-☒ Araştırma Gerektirir

*Atölye katılımcılarından, atölye eğitimi tamamlandıktan sonra siyasetnamelerin özünü teşkil eden Adalet, sultanın gerekliliği, emanetin ehline verilmesi, istişare, hilafetin kureyşiliği gibi konulardan birinde en az 1500 kelimeden oluşan bir makale yazması beklenmektedir. Yazılacak makaleler atölye çıktısı olarak İlim ve Medeniyet Derneği tarafından bir kitapçık şeklinde basılıp, atölyeye katkı sunan katılımcılara hediye edilecektir.

Atölye Müfredatı: 

Hafta Konu TARİH
1 SİYASETNAMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 8 NİSAN 2023 16.00
2 SİYASETNAMELERDE İŞLENEN TEMEL KONULAR: SULTANIN GEREKLİLİĞİ, SULTANIN KONUMU, SULTANIN ÖZELLİKLERİ, VEZİR SEÇİMİ VE GEREKLİLİĞİ, SULTANIN GÜVENİLİRLİĞİ, AFFETME VE CEZALANDIRMA 15 NİSAN 2023 16.00
3 SİYASETNAMELERDE İŞLENEN TEMEL KONULAR: ADALET, EMANETİ EHLİNE VERME, İSTİŞARE, HALİFENİN KUREYŞİLİĞİ 22 NİSAN 2023 16.00
4 İBNU’L-MUKAFFA’NIN İSLAM SİYASET ÜSLUBU VE HASAN KÂFİ AKHİSARİ’NİN USULÜ’L-HİKEM Fİ NİZAMİ’L-ALEM ADLI ESERLERİNİN OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ 29 NİSAN 2023 16.00
5 NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAME ADLI ESERİNİN OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ 6 MAYIS 2023 16.00
6 TUHFETÜ’L-MEMLÜK VE TUHFETÜ’T-TÜRK ADLI SİYASETNAMELERİN OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ 13 MAYIS 2023 16.00

Katılımcı Özellikleri: 

Siyasetnamelere ilgi duyan ve bu alanda bilgi birikimini artırmak isteyen katılımcılar beklenmektedir. Ayrıca katılımcılardan, belirtilen 5 Siyasetnameyi ilgili derslere okuyarak gelmeleri beklenmektedir.

Ön Okumalar: 

1.       İBNÜ’L-MUKAFFA İSLAM SİYASET ÜSLUBU (DERGÂH YAYINLARI)

2.       HASAN KÂFİ AKHİSARİ USULÜ’L-HİKEM Fİ NİZAMİ’L-ALEM (KLASİK YAY.)

3.       NİZAMÜ’L-MÜLK SİYASETNAME (İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI)

4.       TUHFETÜ’L-MEMLÜK ANONİM (TÜRKİYE YAZMA ESER KURUMU BAŞ.)

5.       TUHFETÜ’T-TÜRK NECMEDDİN ET-TARSUSİ (TÜRKİYE YAZMA ESER KURUMU BAŞ.)

LCV: ilmetatolye@gmail.com

  • İlim ve Medeniyet Atölyeleri Genel Bilgilendirme Sayfası için buraya tıklayın

 

- Kayıt Formu İçin Tıklayın -