İLİM ve MEDENİYET DERNEĞİ BAHAR DÖNEMİ ATÖLYELERİ

Atölye Adı:  

KUZEY AFRİKA ATÖLYESİ

Atölyenin İçeriği: 

Kuzey Afrika; Atlas Okyanusundan Kızıldeniz’e Akdeniz kıyılarından Sahra çölüne kadar uzanan, stratejik ticaret yollarına ev sahipliği yapan kadim bir coğrafyadır. İslam tarihinde “Mağrip” olarak bilinen bu bölge, Müslüman coğrafyacılar tarafından üç bölüme ayrılmıştır: Mısır ve Libya’nın yer aldığı bölgeye “Mağrib el Edna” (Yakın Mağrip), Tunus ve Cezayir’e “Mağrib el Evsat” (Orta Mağrip), Fas ve Moritanya’ya “Mağrib el Aksa” (Uzak Aksa). Bu atölyemizde Kuzey Afrika veya İslam tarihinde geniş anlamda kullanımıyla Mağrip bölgesinin dinamiklerini, siyasi durumunu, bölgesel kriz ve çatışmalarını ele almayı hedeflemekteyiz. Atölyede bölgenin ve Afrika’nın en kritik ülkelerinden Mısır, 2011 Arap Baharı’ndan beri siyasi kriz ve iç çatışmalarla bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olan Libya, yarım asırdır Kuzey Afrika’nın en batısında Cezayir-Fas arasında devam eden Batı Sahra sorunu incelenecektir. Ayrıca, günümüzde Kuzey Afrika’nın bir parçası olarak kabul edilen Nil havzası ülkelerindeki etkileşimler, krizler ele alınacaktır.

Atölye Gereklilikleri:

☒ Çevrimiçi/Online- ☒ Devam Zorunlu- ☒ Araştırma Gerekir

Atölye Müfredatı: 

Hafta Konu
1 NİL HAVZASINDA KÜRESEL VE BÖLGESEL ETKİLEŞİMLER
2 2011 SONRASI TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ ASKERİ VARLIĞI: SINIRLI ANGAJMANDAN HİBRİT MÜDAHALEYE
3 SİSİ DÖNEMİNDE MISIR DIŞ POLİTİKASI: BATI VE DOĞU ARASINDA DENGE SİYASETİ
4 KUZEY AFRİKA'DA GASTRO-DİPLOMASİ İZLERİ
5 BATI SAHRA SORUNU: MAĞRİP'TE BÖLGESEL VE KÜRESEL MÜCADELE

Ön Okumalar: 

Atölye öncesinde gerekli görülen ön okumalar atölye sürecinde iletilecektir.

Katılımcı Özellikleri: 

Bölge ile alakalı bilgi birikimini artırmak isteyen katılımcılar beklenmektedir. 

LCV: ilmetatolye@gmail.com

 

  • İlim ve Medeniyet Atölyeleri Genel Bilgilendirme Sayfası için buraya tıklayın

 

- Kayıt Formu İçin Tıklayın -