İLİM ve MEDENİYET DERNEĞİ 2022-2023 DÖNEMİ ATÖLYELERİ

Atölye Adı:

SİYASET FELSEFESİ ATÖLYESİ

Atölyenin İçeriği: 

Siyaset felsefesi; devleti, siyasal otoriteyi, iktidarın kaynağını, devlet ve birey arasındaki ilişkiyi ele alan felsefe disiplinidir. Bu programda antik dönem düşünürlerinden başlayarak, ortaçağ Hristiyan ve İslam siyaset felsefeleri, ardından da Rönesans dönemi ve toplum sözleşmecilerinin ele alınacağı 5 farklı ders planlanmaktadır. Atölye, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde uzun süredir bu alanda yaptığı çalışmaları sürdüren Ar. Gör. Turgay OVALı ile beraber gerçekleştirilecektir. 

Atölye Gereklilikleri:

☒ Yüz Yüze- ☒ Devam Zorunlu - ☒ Araştırma Gerekli

Atölye Müfredatı: 

Hafta Konu Tarih
1 ANTİK DÖNEM SİYASET FELSEFESİ 28 KASIM 2022  16.00
2 İSLAM SİYASET FELSEFESİ 5 ARALIK 2022   16.00
3 ORTAÇAĞ HRİSTİYAN SİYASET FELSEFESİ 12 ARALIK 2022 16.00
4 RÖNESANS DÖNEMİ SİYASET FELSEFESİ 19 ARALIK 2022 16.00
5 TOPLUM SÖZLEŞMECİLERİ 26 ARALIK 2022 16.00

Atölye Yürütücüsü Özgeçmişi:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde akademisyendir. 5 yıl çeşitli televizyon kanallarında kültür, sanat ve edebiyat programları yapmıştır. Çeşitli seminerler vermiştir. Kendisine ait, felsefe dersleri ve kitap yorumları yaptığı bir youtube kanalı vardır.

Araştırma Alanları: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Tarih, Eskiçağ Tarihi, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Siyaset Psikolojisi, Antropoloji, Sosyal Antropoloji, Siyasal Antropoloji, Davranış Bilimleri, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Demografi, Ekonomik ve Sosyal Demografi, Dil ve Edebiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Çin Dili ve Edebiyatı

Ön Okumalar: 

Platon

Protagoras

Platon

Sokrates'in Savunması

Platon

Yasalar

Platon

Devlet

Aristoteles

Atinalıların Devleti

Aristoteles

Nikomakos'a Etik

Aristoteles

Politika

Cicero

Devlet Üzerine

Cicero

Yasalara Dair

Konfüçyüs

Analektler

Seneca

Hoşgörü Üzerine Ruh Dinginliği Üzerine

Seneca

Ahlak Mektupları

Farabi

İdeal Devlet

İbni Sina

Metafizik Onuncu Makale

İbni Miskeveyh

Tezhibül Ahlak

Gazali

Devlet Başkanına Nasihatler

İbn Bacce

Tedbirül Mütevahhid

İbn Rüşd

Siyasete Dair Temel Bilgiler

İbn Tufeyl

Hayy b. Yakzan

İbn Haldun

Devlet Üzerine - Mukaddime'den

İmam Maverdi

Yönetimin Esasları

Hasan Beyzade Ahmet Paşa

Devlet Yönetimi İçin Bilgelik Kılavuzu

Nizamülmülk

Siyasetname

Yusuf Has Hacib

Kutadgu Bilig

İbnu’l Mukaffa

İslam Siyaset Üslubu

Lütfi Paşa

Asafname

Kınalızade Ali Çelebi

Ahlak-ı Ala’i

Gelibolulu Mustafa Ali

Nushatü’s-Selatin

Hasan Kâfi Akhisari

Usulü’l-Hikem fi Nizami’l-Alem

Kâtip Çelebi

Düsturu’l-amel li Islahi’l-halel

Defterdar Sarı Mehmed Paşa

Devlet Adamlarına Nasihatler

İbrahim Müteferrika

Usulü’l-Hikem fi Nizami’l-Ümem

Aquinalı Thomas

Summa Theologica

Aquinalı Thomas

Hükümdarın Yönetimine Dair

Augustinus

Tanrı Devleti

Ortaçağ Metinlerinden Seçmeler

Kral X. Louis Yasaları- Magna Carta- vs.

John Calvin

Hristiyan Dininin Kurumları

Martin Luther

Hristiyan Özgürlüğüne Dair

Papaların Mektupları

Mektuplar

Padovalı Marcilius

Defensor Pacis

Dante Alighieri

Monarşi Üzerine

Salisburry'li John

Plutarkhos

Aziz Gregorius

Piskoposluk Hizmetlerine Dair El Kitabı

Aquinalı Thomas

Summa Theologica

Von Freising

İki Şehir

Romann Lull

Şövalyelik Düzeni Kitabı

İmparator Theodisius

Theodisius Kodeksi

Macchiavelli

Hükümdar

Macchiavelli

Söylevler: Titus Livius'un On Kitabı Üzerine

Thomas More

Utopia

Richard Hooker

Kilise Politikası Hukuku

Jean Bodin

Devletin Altı Kitabı

Anonim

Tiranlara Karşı Özgürlüğün Savunulması

Erasmus

Deliliğe Övgü

Hugo Grotius

Savaş ve Barış Hukuku

Montaigne

Denemeler

Campanella

Güneş Ülkesi

Thomas Hobbes

Leviathan

Thomas Hobbes

De Cive

Thomas Hobbes

Behemoth

Jean Jacque Rousseau

Toplum Sözleşmesi

Jean Jacque Rousseau

Emile

Jean Jacque Rousseau

İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı

John Locke

Yönetim Üzerine İkinci İnceleme

John Locke

Hoşgörü Üzerine Bir Mektup

John Locke

Hükümet Üzerine Birinci İnceleme

Katılımcı Özellikleri: 

Siyaset felsefesi ile alakalı bilgi birikimini artırmak isteyen katılımcılar beklenmektedir. 

LCV: ilmetatolye@gmail.com

 

  • İlim ve Medeniyet Atölyeleri Genel Bilgilendirme Sayfası için buraya tıklayın

 

- Kayıt Formu İçin Tıklayın -