İLİM ve MEDENİYET DERNEĞİ 2022-2023 DÖNEMİ ATÖLYELERİ

Atölye Adı:  

TASARIM FELSEFESİ ATÖLYESİ

Atölyenin İçeriği: 

Felsefe, tasarımı bir sanat dalı olarak görür ve esasında tasarımın amacının doğaya alternatif oluşturmak olduğunu söylemektedir. Tasarım felsefesi, geleceğin insan merkezli/hümanist dünyasının yapıtaşlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Tasarım felsefesi atölyesi ile Doç. Dr. Ahmet DAĞ ile beraber çeşitli tasarım modelleri arasından mimarlık alanı çözümlenecektir.

Atölye Gereklilikleri:

☒ Çevrimiçi/Online- ☒ Devam Zorunlu

Atölye Müfredatı: 

Hafta Konu TARİH
1 BİR FELSEFE OLARAK TASARIM FELSEFESİ 30 KASIM 2022 21.00
2 FELSEFE-MİMARLIK, MİMARIN NELİĞİ: İKİ FİLOZOF MİMAR ÖRNEĞİ: KİSHO KUROKAWA VE LOUİS KAHN 7 ARALIK 2022 21.00
3 ŞEHİR-İNSAN-MİMARİ DÜZLEMİ 14  ARALIK 2022 21.00
4 YENİ TEKNOLOJİLER VE KLONLAŞAN MİMARİ 21 ARALIK 2022 21.00

Ön Okumalar: 

Atölye öncesinde gerekli görülen ön okumalar bulunmamaktadır.

Katılımcı Özellikleri:

Tasarım felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, derslere devamlı olarak katılacak farkındalık seviyesi yüksek katılımcılar beklenmektedir. 

LCV: ilmetatolye@gmail.com

  • İlim ve Medeniyet Atölyeleri Genel Bilgilendirme Sayfası için buraya tıklayın

 

- Kayıt Formu İçin Tıklayın -